Filo Teknelerimiz

Beau Gosse Hanse 415

BuIld/RefIt : 2015

CabIn : 3

People : 8

ToIlets : 2

Length : 12,40 m

Beam : 4,17 m

Draft : 2,10 m

EngIne : 38 Hp

DIesel CapacIty : 160 lt

Fresh Water Capacity : 520 lt

Flag : Türk

HaftalıK Fiyat (EURO)

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

AĞustos

Eylül

Ekim

Kasım

1500

2000

2500

3000

4000

4000

4000

2500

2000

Beneteau Cyclades 50.5

BuIld/RefIt : 2007

CabIn : 4

People : 8

ToIlets : 2

Length : 16,65 m

Beam : 4,9 m

Draft : 2 m

EngIne : 54 Hp

DIesel CapacIty : 200

Fresh Water Capacity : 530 lt

Flag : USA

HaftalıK Fiyat (EURO)

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

AĞustos

Eylül

Ekim

Kasım

2500

3000

3000

4000

4000

4000

4000

3000

2500

Nilşihan Beneteau Oceanıs 43.3

BuIld/RefIt : 2011

CabIn : 3

People : 6

ToIlets : 2

Length : 13,1 m

Beam : 4,12 m

Draft : 2 m

EngIne : 54 Hp

DIesel CapacIty : 200 lt

Fresh Water Capacity : 360 lt

Flag : Türk

HaftalıK Fiyat (EURO)

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

AĞustos

Eylül

Ekim

Kasım

1900

1900

2800

2800

3500

3500

2800

2100

2100

Oceanıs 38

BuIld/RefIt : 2015

CabIn : 3

People : 6

ToIlets : 2

Length : 11,59 m

Beam : 3,99 m

Draft : 1,6 m

EngIne : 29 Hp

DIesel CapacIty : 130 lt

Fresh Water Capacity : 330 lt

Flag : Türk

HaftalıK Fiyat (EURO)

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

AĞustos

Eylül

Ekim

Kasım

1670

2600

2600

2600

3470

3470

2200

1670

1670